Välfärdsområdesvalet: Lätt att ta reda på var du kan rösta på valdagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2022 10.27
Nyhet

På valdagen söndagen den 23 januari 2022 får du rösta endast på det röstningsställe som anges i den rösträttsanmälan som du har fått med posten.

Information om röstningsstället på valdagen finns på rösträttsanmälan. Du kan också ta reda på röstningsstället på webben i karttjänsten äänestyspaikat.fi eller ringa justitieministeriets avgiftsfria servicenummer 0800 9 4771. 

Rösträttsanmälningarna i välfärdsområdesvalet har sänts till väljarna under december månad. Om en röstberättigad har bett att få myndighetsmeddelanden elektroniskt, skickas anmälan via webbtjänsten Suomi.fi. I välfärdsområdesvalet skickades en elektronisk anmälan om rösträtt till sammanlagt 599 127 röstberättigade. 

Rösträttsregistret för välfärdsområdesvalet 2022 baserar sig på uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 3 december 2021. Om du har flyttat efter den 3 december bestäms ditt röstningsställe enligt din tidigare bostadsort.

Information om välfärdsområdesvalet och röstning finns på justitieministeriets webbplats för val valfinland.fi
Valfinland.fi: Röstning på valdagen
Valfinland.fi: Coronaanvisningar för väljarna
Röstningsställena på kartan www.aanestyspaikat.fi