I välfärdsområdesvalet är förhandsröstning utomhus möjlig i många kommuner

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.1.2022 11.52
Nyhet

På webbplatsen valfinland.fi har det publicerats en förteckning över sådana förhandsröstningsställen i välfärdsområdesvalet där det är möjligt att rösta utomhus. Under den tid som förhandsröstningen i välfärdsområdesvalet pågår kan alla röstberättigade i välfärdsområdesvalet använda sig av vilket som helst av de förhandsröstningsställen där det går att rösta utomhus.

Sammanlagt 29 kommuner har uppgett att de har förhandsröstningsställen där det är möjligt att rösta utomhus. Information om de förhandsröstningsställen där man kan rösta utomhus finns på webbplatsen valfinland.fi.

Om en väljare på valdagen är försatt i karantän eller isolering enligt beslut av läkare, får väljaren möjlighet att rösta på gården utanför vallokalen genom att ringa till valmyndigheten. Telefonnumret till valmyndigheten finns på en affisch på gården utanför vallokalen.

I välfärdsområdesvalet kan man rösta antingen under förhandsröstningsperioden den 12–18 januari 2022 eller på den egentliga valdagen den 23 januari 2022. Under förhandsröstningen kan man rösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst. På valdagen kan man rösta enbart vid den vallokal som anges i den anmälan om rösträtt som skickats ut till alla röstberättigade. 

Om en röstberättigad har bett att få myndighetsmeddelanden elektroniskt, skickas anmälan om rösträtt via webbtjänsten Suomi.fi.

Förhandsröstningsställen utomhus i välfärdsområdesvalet
Förhandsröstningsställen i välfärdsområdesvalet
Information om val och röstning valfinland.fi
Coronaanvisningar för väljarna i välfärdsområdesvalet 

Valfinland.fi på Twitter
Valfinland.fi på Facebook
Videor om val på YouTube 
Gratis telefonservice på svenska 0800 9 4771 och på finska 0800 9 4770.
WhatsApp-meddelandetjänst för valfrågor 050 438 8730