Så här bestäms rösträtten i välfärdsområdesvalet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.12.2021 11.17
Nyhet

Röstberättigade vid välfärdsområdesvalet är finska medborgare som bor i ett välfärdsområde och som är minst 18 år senast på valdagen den 23 januari 2022.

Röstberättigade är dessutom de medborgare i EU-länder eller i Island eller i Norge som har hemkommun i ett välfärdsområde i Finland. Övriga utlänningar är röstberättigade om de har haft hemkommun i ett välfärdsområde i Finland utan avbrott i minst två år. Närmare information om hur rösträtten bestäms finns webbplatsen valfinland.fi.

De röstberättigade får med posten en anmälan om rösträtt under december månad. Om den röstberättigade har bett att få myndighetsmeddelanden elektroniskt, skickas anmälan om rösträtt till webbtjänsten Suomi.fi.

Det är lätt att ta reda på ens eget röstningsställe och välfärdsområde

Det val som förrättas söndagen den 23 januari 2022 är Finlands första välfärdsområdesval. I välfärdsområdesvalet väljs representanter till välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesfullmäktige svarar för att ordna socialvård och hälso- och sjukvård och för att organisera räddningsverksamheten i välfärdsområdena från ingången av 2023. Välfärdsområdesfullmäktige inleder sitt arbete den 1 mars 2022.

Det finns 21 välfärdsområden och de motsvarar i huvudsak den nuvarande landskapsindelningen. Ett undantag är landskapet Nyland, där det finns fyra välfärdsområden. Helsingforsarna röstar inte i välfärdsområdesvalet, eftersom Helsingfors stad inte är ett välfärdsområde och inte heller hör till något välfärdsområde. Social- och hälsovårdsreformen gäller inte landskapet Åland.

I välfärdsområdesvalet får den röstberättigade rösta endast på en kandidat som har ställts upp i det egna välfärdsområdet. Den röstberättigades välfärdsområde bestäms enligt hens hemkommun. Information om till vilket välfärdsområde en kommun hör finns på webbplatsen valfinland.fi.

På valdagen den 23 januari 2022 får man rösta endast på det röstningsställe som anges i den rösträttsanmälan som man har fått med posten. Under förhandsröstningstiden 12–18 januari 2022 får man rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst.

Rösträttsregistret för välfärdsområdesvalet i januari har plockats ur befolkningsdatasystemet den 3 december 2021. Om den röstberättigade har flyttat efter den 3 december, bestäms det välfärdsområde där hen är röstberättigad och valdagens röstningsställe enligt den tidigare bostadsorten.

De allmänna röstningsställena vid välfärdsområdesvalet i justitieministeriets informations- och resultattjänst

Mer om välfärdsområdesvalet och röstning på valfinland.fi 

Coronaanvisningar till väljarna – valfinland.fi