Välfärdsområdenas namn och geografiska omfattning 

Enligt 7 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021) är välfärdsområdena följande: 

1) Egentliga Finlands välfärdsområde, som består av kommunerna i landskapet Egentliga Finland, 
2) Satakunta välfärdsområde, som består av kommunerna i landskapet Satakunta, 
3) Egentliga Tavastlands välfärdsområde, som består av kommunerna i landskapet Egentliga Tavastland, 
4) Birkalands välfärdsområde, som består av kommunerna i landskapet Birkaland, 
5) Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, som består av kommunerna i landskapet Päijänne-Tavastland, 
6) Kymmenedalens välfärdsområde, som består av kommunerna i landskapet Kymmenedalen, 
7) Södra Karelens välfärdsområde, som består av kommunerna i landskapet Södra Karelen, 
8) Södra Savolax välfärdsområde, som består av kommunerna i landskapet Södra Savolax, 
9) Norra Savolax välfärdsområde, som består av kommunerna i landskapet Norra Savolax, 
10) Norra Karelens välfärdsområde, som består av kommunerna i landskapet Norra Karelen, 
11) Mellersta Finlands välfärdsområde, som består av kommunerna i landskapet Mellersta Finland, 
12) Södra Österbottens välfärdsområde, som består av kommunerna i landskapet Södra Österbotten, 
13) Österbottens välfärdsområde, som består av kommunerna i landskapet Österbotten, 
14) Mellersta Österbottens välfärdsområde, som består av kommunerna i landskapet Mellersta Österbotten, 
15) Norra Österbottens välfärdsområde, som består av kommunerna i landskapet Norra Österbotten, 
16) Kajanalands välfärdsområde, som består av kommunerna i landskapet Kajanaland, 
17) Lapplands välfärdsområde, som består av kommunerna i landskapet Lappland. 
18) Östra Nylands välfärdsområde, som består av följande kommuner i landskapet Nyland: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo, 
19) Mellersta Nylands välfärdsområde, som består av följande kommuner i landskapet Nyland: Borgnäs, Hyvinge, Mäntsälä, Nurmijärvi, Träskända och Tusby, 
20) Västra Nylands välfärdsområde, som består av följande kommuner i landskapet Nyland: Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis, 
21) Vanda och Kervo välfärdsområde, som består av följande kommuner i landskapet Nyland: Vanda och Kervo.