Välfärdsområdesvalet: Att styrka sin identitet på röstningsstället

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2021 11.15
Nyhet

Vid välfärdsområdesvalet 2022 ska den röstberättigade styrka sin identitet för valfunktionären på samma sätt som vid andra val. Identiteten kan styrkas med en legitimationshandling med foto, till exempel ett av polisen utfärdat identitetskort, pass eller körkort.

Också ett äldre körkort på papper kan godkännas som legitimation, om valfunktionären kan identifiera väljaren på kortets foto. Det viktigaste är att valfunktionären kan försäkra sig om väljarens identitet.

Om en röstberättigad inte har något giltigt intyg över sin identitet är det möjligt att för röstningen hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort på en polisstation.

När valfunktionären identifierar väljaren kan han eller hon be väljaren att för en kort stund ta av sig munskyddet.

Anvisningar om hälsosäkerhet vid röstning under coronan

Välfärdsområdesvalet i januari 2022 är det andra valet som förrättas i Finland under coronapandemin. Trots det höga antalet smittfall är situationen annan än vid vårens kommunalval. I januari har alla röstberättigade haft möjlighet att få minst två doser av coronavaccinet. Vaccinet ger bra skydd särskilt mot coronavirussjukdomens allvarliga former. Enligt Institutet för hälsa och välfärd är röstning så kallad lågriskverksamhet.

På webbplatsen valfinland.fi finns anvisningar för väljarna om hälsosäkerhet vid röstning under den pågående coronapandemin. Det är viktigt att använda munskydd och handsprit vid röstningen och att hålla ett tillräckligt avstånd till andra. Valfunktionärerna övervakar säkerheten på röstningsstället och hjälper väljarna att följa anvisningarna. Väljarna kan om de så önskar ta med sig en egen penna till röstningsstället.

För väljare med luftvägssymtom och väljare i karantän eller isolering som ordinerats av läkare har särskilda åtgärder planerats så att också de ska kunna rösta. Väljarna kan rådfråga centralvalnämnden i sin hemkommun om specialarrangemangen.

Vid välfärdsområdesvalet kan man rösta antingen under förhandsröstningsperioden den 12–18 januari 2022 eller på den egentliga valdagen den 23 januari 2022.

Tillförlitlig information om val: www.valfinland.fi
Coronaanvisningar för väljarna: www.valfinland.fi
Institutet för hälsa och välfärd: Aktuellt om coronavirusläget

Valfinland.fi på Twitter
Valfinland.fi på Facebook 
Videor om val på YouTube  
Gratis telefonservice på svenska 0800 9 4771 och på finska 0800 9 4770.
WhatsApp-meddelandetjänst för valfrågor 050 438 8730