Välfärdsområdesvalet: Kandidatansökningarna ska lämnas in senast den 14 december

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2021 14.06
Nyhet
Vaalit. Val.

Partierna och valmansföreningarna ska lämna in sina kandidatansökningar till välfärdsområdesvalnämnderna senast den 14 december 2021 kl. 16. Kandidaterna ställs upp inom ett välfärdsområde.

Partierna kan sluta sig samman till att bilda valförbund och valmansföreningarna kan bilda gemensamma listor. För att bilda en valmansförening som ställer upp en kandidat krävs minst 50 röstberättigade som bor inom välfärdsområdet.

Justitieministeriet har utarbetat blanketter för kandidatuppställning vid välfärdsområdesval. I sammanställningen av kandidatlistor anges utöver varje kandidats nummer, namn och yrke även dennes hemkommun.

Uppgifterna om kandidaterna i välfärdsområdesvalet publiceras i informations- och resultattjänsten på kvällen den 23 december 2021.

 

Välfärdsområdesvalnämndernas kungörelser om mottagandet av kandidatansökningar

Mer information om valbarhet till och kandidatuppställning vid välfärdsområdesval

Mer om välfärdsområdesvalet och röstning på www.valfinland.fi