Välfärdsområdesvalnämndernas kungörelser om mottagandet av kandidatansökningar

 1. Östra Nylands välfärdsområdesvalnämnden
 2. Mellersta Nylands välfärdsområdesvalnämnden
 3. Västra Nylands välfärdsområdesvalnämnden
 4. Vanda och Kervo välfärdsområdesvalnämnden
 5. Egentliga Finlands välfärdsområdesvalnämnden
 6. Satakunta välfärdsområdesvalnämnden
 7. Egentliga Tavastlands välfärdsområdesvalnämnden
 8. Birkalands välfärdsområdesvalnämnden
 9. Päijänne-Tavastlands välfärdsområdesvalnämnden
 10. Kymmenedalens välfärdsområdesvalnämnden
 11. Södra Karelens välfärdsområdesvalnämnden
 12. Södra Savolax välfärdsområdesvalnämnden 
 13. Norra Savolax välfärdsområdesvalnämnden
 14. Norra Karelens välfärdsområdesvanämnden
 15. Mellersta Finlands välfärdsområdesvalnämnden
 16. Södra Österbottens välfärdsområdesvalnämnden
 17. Österbottens välfärdsområdesvalnämnden 
 18. Mellersta Österbottens välfärdsområdesvalnämnden
 19. Norra Österbottens välfärdsområdesvalnämnden
 20. Kajanalands välfärdsområdesvalnämnden
 21. Lapplands välfärdsområdesvalnämnden