Coronaanvisningar för valmyndigheterna vid kommunalval

Justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har tillsammans utarbetat bifogade anvisningar för olika valmyndigheter. Anvisningarna gäller anordnandet av kommunalval under coronapandemin och de kompletterar justitieministeriets valanvisningar.


Dessutom har vi samlat ihop frågor och svar om arrangemangen kring kommunalvalet under coronapandemin.