Finska medborgares valrättigheter vid kommunalval och lokalval i andra stater

Finska medborgare som är bosatta i en annan EU-medlemsstat, Island och Norge är i regel röstberättigade och valbara i kommunalval och lokalval i den stat de bor i på samma villkor som medborgarna i staten i fråga. EU-medlemsstaternas lagstiftning baserar sig till denna del på EU:s direktiv om kommunala val (94/80/EG).

Rösträtten och valbarheten för finska medborgare som är bosatta i andra stater bestäms enligt lagstiftningen i respektive stat.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons!