Information om välfärdsområdesvalet på lättläst svenska och teckenspråk

Information om välfärdsområdesvalet på teckenspråk

Välfärdsområdesvalet 2022 på finlandssvenskt teckenspråk

Välfärdsområdesvalet 2022 på finlandssvenskt teckenspråk-video på Youtube