Kostnaderna för välfärdsområdesval

Välfärdsområdet svarar för kostnaderna för välfärdsområdesvalnämndens verksamhet. Kommunerna svarar på samma sätt som tidigare för kostnaderna för de kommunala valmyndigheternas verksamhet. Om det välfärdsområdesval som förrättas samtidigt med kommunalvalet medför extra kostnader för kommunerna, svarar välfärdsområdet för dem.