De viktigaste datumen vid kommunalvalet 2021

Valdagen vid kommunalvalet 2021 är den 18 april 2021 och de andra viktiga datumen är enligt följande:

  • uppgifterna plockas till rösträttsregistret (vem är röstberättigad i vilken kommun): 26.2.2021
  • kandidatansökan ska lämnas in: 9.3.2021
  • kandidatuppställningen fastställs: 18.3.2021
  • förhandsröstning i Finland: 7 - 13.4.2021
  • förhandsröstning utomlands: 7 - 10.4.2021
  • valdag: 18.4.2021
  • resultatet fastställs: 21.4.2021
  • fullmäktige börjar sitt arbete 1.6.2021.