De viktigaste datumen vid kommunalvalet 2021

Valdagen vid kommunalvalet 2021 är den 13 juni 2021 och de andra viktiga datumen är enligt följande:

  • uppgifterna plockas till rösträttsregistret (vem är röstberättigad i vilken kommun): 23.4.2021
  • kandidatansökan ska lämnas in: 4.5.2021
  • kandidatuppställningen (inkl. kandidatnumren) fastställs: 14.5.2021
  • rösträttsregistret vinner laga kraft 25.5.2021
  • anmälningstiden till hemmaröstning senast 1.6.2021 kl.16
  • förhandsröstning i Finland: 26.5 - 8.6.2021
  • förhandsröstning utomlands: 2 - 5.6.2021
  • resultatet fastställs: 16.6.2021
  • fullmäktige börjar sitt arbete 1.8.2021.