De viktigaste datumen vid kommunalvalet 2025

Valdagen vid kommunalvalet 2025 är den 13 april 2025 och de andra viktiga datumen är enligt följande:

  • uppgifterna plockas till rösträttsregistret (vem är röstberättigad i vilken kommun): 21.2.2025
  • kandidatansökan ska lämnas in: 4.3.2025
  • kandidatuppställningen (inkl. kandidatnumren) fastställs: 13.3.2025
  • rösträttsregistret vinner laga kraft 1.4.2025
  • anmälningstiden till hemmaröstning senast 1.4.2025 kl.16
  • förhandsröstning i Finland: 2 - 8.4.2025
  • förhandsröstning utomlands: 2 - 5.4.2025
  • resultatet fastställs: 16.4.2025
  • fullmäktige börjar sitt arbete 1.6.2025