Blanketter för kandidatuppställning

Justitieministeriet har genom sitt beslut den 26.3. 2020 fastställt formulären för kommunalvalets blanketter för kandidatuppställning. De elektroniska blanketterna nedan har utarbetats med stöd av detta beslut.  Vid kommunalvalet 2021 godkänns dock också blanketter som baserar sig på justitieministeriets tidigare beslut (313/2014) av den 11 april 2014.