Rösträkning vid välfärdsområdesval

Rösträkningen vid välfärdsområdesval utförs huvudsakligen på samma sätt som rösträkningen vid kommunalval.

Räkningen av förhandsröster vid välfärdsområdesval och kontrollräkningen av rösterna på valdagen utförs av den kommunala centralvalnämnden i varje kommun.

När kontrollräkningen har slutförts, ska centralvalnämnden meddela antalet röster som respektive kandidat, parti, valförbund och gemensamma lista har fått i kommunen samt antalet ogiltiga röster till välfärdsområdesvalnämnden. Efter att ha fått denna anmälan från alla kommuner i välfärdsområdet, fastställer välfärdsområdesvalnämnden valresultatet i välfärdsområdet onsdagen den tredje dagen efter valdagen.