Rösträkning vid välfärdsområdesval

Rösträkningen vid välfärdsområdesval utförs på samma sätt som rösträkningen vid kommunalval. 

Räkningen av förhandsröster vid välfärdsområdesval och kontrollräkningen av rösterna på valdagen utförs av den kommunala centralvalnämnden i varje kommun. När räkningen är klar meddelar varje kommunal centralvalnämnd det antal röster som respektive kandidat, valförbund och gemensam lista har fått och antalet ogiltiga röster till välfärdsområdesvalnämnden, som efter att ha fått anmälan från alla kommuner inom välfärdsområdet fastställer välfärdsområdets resultat i välfärdsområdesvalet.