Tidsplan för välfärdsområdesval

I regeringens proposition (RP 241/2020 rd) föreslås att det första välfärdsområdesvalet ska förrättas söndagen den 23 januari 2022. I enlighet med detta är de övriga viktiga datumen vid valet följande:

 • kampanjtiden enligt lagen om kandidaters valfinansiering börjar 23.7.2021
 • invånarantalet i välfärdsområdet 31.8.2021 bestämmer välfärdsområdesfullmäktiges storlek 
 • uppgifterna plockas till rösträttsregistret  (vem är röstberättigad i vilket välfärdsområde) 3.12.2021
 • kandidatansökningar ska lämnas in till välfärdsområdesvalnämnden senast 14.12.2021 före kl. 16
 • välfärdsområdesvalnämnderna fastställer kandidatuppställningen (inklusive kandidatnumren) 23.12.2021
 • rösträttsregistret vinner laga kraft 11.1.2022
 • anmälan till hemmaröstning är öppen till 11.1.2022 kl. 16
 • förhandsröstning i Finland 12–18.1.2022
 • förhandsröstning utomlands 12–15.1.2022
 • välfärdsområdesvalnämnderna fastställer resultatet i välfärdsområdesvalet 26.1.2022  
 • fullmäktige inleder sitt arbete 1.3.2022