De viktigaste datumen vid välfärdsområdesvalet 2025

Valdagen vid välfärdsområdesvalet 2025 är den 13 april 2025 och de andra viktiga datumen är enligt följande:

  • uppgifterna plockas till rösträttsregistret (vem är röstberättigad i vilket välfärdsområde) 21.2.2025
  • kandidatansökningar ska lämnas in till välfärdsområdesvalnämnden senast 4.3.2025 före kl. 16
  • välfärdsområdesvalnämnderna fastställer kandidatuppställningen (inklusive kandidatnumren) 13.3.2025
  • rösträttsregistret vinner laga kraft 1.4.2025
  • anmälan till hemmaröstning är öppen till 1.4.2025 kl. 16
  • förhandsröstning i Finland 2–8.4.2025
  • förhandsröstning utomlands 2–5.4.2025
  • välfärdsområdesvalnämnderna fastställer resultatet i välfärdsområdesvalet 16.4.2025
  • fullmäktige inleder sitt arbete 1.6.2025.