Förordningsändring: Vaccinering av valfunktionärer kan inledas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2021 17.46
Pressmeddelande

Statsrådet har ändrat förordningen om frivilliga covid-19-vaccinationer. Vaccinationsordningen ändras så att de valfunktionärer som har hand om hemmaröstningar och röstningar på anstalter vid kommunalvalet i juni kan vaccineras mot coronaviruset. Vaccineringen av valfunktionärerna kan inledas när förordningen har trätt i kraft.

- Det här är ett viktigt beslut som ökar hälsosäkerheten för hemmaröstningen och institutionsröstningen, samt förbättrar valets hälsosäkerhet överlag, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Syftet är att trygga att även de personer som en smittskyddsläkare har försatt i karantän kan utöva sin grundlagsenliga rätt att rösta.

Ändringen syftar till att säkerställa hälsosäkerheten vid röstningen. De valfunktionärer som sköter hemma- och anstaltsröstningar tar emot röster både av personer som hör till riskgrupperna och av personer som exponerats för coronavirus. Avsikten är också att underlätta rekryteringen av valfunktionärer.

Anmälan till hemmaröstning vid kommunalval ska lämnas in före den 1 juni. Hemma- och anstaltsröstningarna förrättas under förhandsröstningstiden 26.5–8.6. Valdagen i kommunalvalet är söndagen den 13 juni.

På grund av ärendets brådskande natur sändes förordningsutkastet inte på remiss.

Mer information
Johanna Suurpää, avdelningschef, tfn 050 520 9320, [email protected]
Sini Lahdenperä, projektchef, tfn 0295 150 013, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)