Regeringens proposition: Anstaltsröstning förrättas i garnisoner

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2021 14.02
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en temporär lagändring som gör det möjligt att förrätta anstaltsröstning i garnisoner vid kommunalvalet 2021.

Med stöd av lagändringen förrättas anstaltsröstning i det kommande kommunalvalet i Försvarsmaktens garnisoner med truppförband som ger utbildning för beväringar och i de av Gränsbevakningsväsendets enheter som ger utbildning för beväringar. I och med ändringen får de röstberättigade som fullgör beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor rätt till anstaltsröstning.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 24 maj 2021, och den avses gälla till den 30 juni 2021. Förhandsröstning i kommunalvalet 2021 inleds i Finland den 26 maj 2021.

Ytterligare information:
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150008, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150128, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)