Resultaten av välfärdsområdesvalet finns på webben den 23 januari med start kl. 20

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2022 10.00
Pressmeddelande

Preliminära uppgifter om resultatet av välfärdsområdesvalet den 23 januari publiceras på webbplatsen valfinland.fi på valdagskvällen från och med klockan 20.

I takt med att rösträkningen framskrider publiceras uppgifter om partiernas röstetal och röstandelar i hela landet, välfärdsområdena, kommunerna och röstningsområdena. Kandidaternas röstetal publiceras allteftersom rösträkningen blir klar inom varje röstningsområde. De invalda offentliggörs när den preliminära rösträkningen blivit klar i respektive välfärdsområde.

Resultatet publiceras även som nedladdningsbara filer när rösträkningen är klar.

Valnämnderna för välfärdsområdesvalet fastställer valresultatet onsdagen den 26 januari vid ett möte som inleds senast klockan 18. Efter mötet uppdateras uppgifterna i resultattjänsten så att de motsvarar de fastställda resultaten.

Resultattjänsten för välfärdsområdesvalet på webben 

Ytterligare information: 
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]