Arkiv

 • Arbetsgrupp ska utreda behovet av att revidera lagstiftningen om val- och partifinansiering

  Pressmeddelande 1.12.2014

  Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att utreda behovet av att revidera lagstiftningen om val- och partifinansiering.

  Anna-Maja Henriksson lagstiftning partier val
 • Inget att anmärka på i användningen av partistödet 2012

  Pressmeddelande 25.6.2014

  I justitieministeriets granskning av partiernas medelsanvändning under 2012 har inte framgått något som väsentligt strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna.

  lagstiftning partier beslut
 • Arbetsgrupp föreslår att kommunalvalen flyttas till april

  Pressmeddelande 11.6.2014

  Justitieministeriets parlamentariska arbetsgrupp föreslår att tidpunkten för kommunalvalet flyttas från oktober till den tredje söndagen i april. Riksdagsval förrättas redan i nuläget på tidpunkten...

  Anna-Maja Henriksson lagstiftning val röstning publikationer politik
 • Förslag om att ändra grundlagen: antalet valkretsar vid riksdagsval 9 - 12

  Pressmeddelande 8.5.2014

  Regeringen föreslår att grundlagen ändras så att Finland indelas i minst nio och högst tolv valkretsar för riksdagsval. Utöver detta ska landskapet Åland fortfarande bilda en egen valkrets. Enligt...

  Anna-Maja Henriksson lagstiftning val röstning beslut politik
 • Diskussion om internetröstning på dinåsikt.fi

  Pressmeddelande 2.4.2014

  Justitieministeriets arbetsgrupp håller på att utreda möjligheterna att införa internetröstning vid finländska val och kommunala folkomröstninger. En enkät och en webbdiskussion som gäller detta...

  Anna-Maja Henriksson lagstiftning demokrati val röstning
Visar 1 - 5 / 5