Resultatet av riksdagsvalet finns på webben den 2 april från och med kl. 20

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2023 11.27
Pressmeddelande
Vaalit. Val.

Preliminära uppgifter om resultatet av riksdagsvalet den 2 april publiceras i justitieministeriets resultattjänst på valkvällen från och med klockan 20.

I takt med att rösträkningen framskrider publiceras preliminära resultatuppgifter om partiernas röstetal och röstandelar i hela landet, i kommunerna och i röstningsområdena. Kandidaternas röstetal publiceras allteftersom rösträkningen blir klar inom varje röstningsområde. De invalda offentliggörs när den preliminära rösträkningen blivit klar i respektive valkrets.

Resultatet publiceras även som nedladdningsbara filer när rösträkningen är klar.

Valkretsnämnderna fastställer valresultatet onsdagen den 5 april vid sina möten som inleds senast klockan 18, varefter uppgifterna i resultattjänsten uppdateras så att de motsvarar de fastställda resultaten.

Röstning på valdagen i riksdagsvalet

Information om röstningsstället på valdagen finns på rösträttsanmälan. Du kan också ta reda på röstningsstället på webben i karttjänsten aanestyspaikat.fi eller genom att ringa justitieministeriets avgiftsfria servicenummer 0800 9 4771 (på svenska) och 0800 9 4770 (på finska).

De röstberättigade har från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fått en anmälan om rösträtt. Den har skickats som brev till hemadressen eller till Suomi.fi-tjänsten. Meddelandet sändes elektroniskt till dem som har bett att få myndighetsmeddelanden till Suomi.fi.

Väljaren ska styrka sin identitet på röstningsstället. Väljaren kan styrka sin identitet med en officiell handling försedd med foto, såsom körkort eller ett av polisen utfärdat identitetskort eller pass.

Ytterligare information:
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]
Elina Siljamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 150 248, [email protected]

Resultattjänsten för riksdagsvalet på webben                                     
Tillförlitlig information om riksdagsval och röstning www.valfinland.fi
Valfinland.fi: Röstning på valdagen
Röstningsställena på kartan